Maktskifte i sikte

Foto: Lancashire Telegraph

Mye skjer i- og rundt Burnley denne sommeren; nytt treningssenter, oppussing av treningsfeltet og stadionen – samtidig som det idag meldes i lokal media at klubbens operative direktør, Brendan Flood er i ferd med å kjøpe opp en ikke ubetydelig aksjepost av styreformann Barry Kilby.

Tross det kommende oppkjøpet, er det lite som tyder på at det medfører endring i styret hvor Kilby er den største aksjonæren med 30% etterfulgt av Flood med sine 24%.  Med maktovertakelse i sikte later det til at Kilby fortsatt vil fortsette som formann for Burnleys styre, noe klubbens pressetalsmann kort uttalte;

Barry Kilby er fortsatt styreformann og det er ingen endringer i vente, lyder pressemeldingen.

Foto: Burnleyfootballclub.com

Styret ble redusert i november, etter at flere trakk seg fra sine verv og ble erstattet av John Banaszkiewicz, også kalt John B og ble redusert til fem styremedlemmer. Det er uten tvil ressurssterke- og mektige mennesker som sitter i styrets stoler; Barry Kilby, grunnleggeren av Europrint Group – en av verdens ledende leverandør av media – ankom styret i oktober 1998, ble valgt som formann to måneder senere og ble klubbens største aksjonær i januar 1999 etter å ha investert £3m.

Brendan Flood på sin side jobbet som en bankmann, opprettet etterhvert et eget firma i 1991, Modus Properties, som er markedsledende innen eiendom i Manchester- og Lancashire-området og ble en investor i klubben, samt operativ direktør i 2007. Like etter ansettelsen fire år siden, ble Flood spurt om han kunne tenke seg å ta over etter Kilby;

Foto: Burnleyfootballclub.com

Det er nok en åpenbar antagelse, fortalte Flood på daværende tidspunkt. Sannheten er at, hvis jeg skulle bli styreformann nå, så ville det være en rolle for mye for meg, Barry har gjort en flott jobb og han er god i den rollen. Jeg er mer pågående og med den egenskapen ville jeg satt meg i detaljer for å få gjennomført ting, jeg kan lære av han på visse felt rundt hvordan man styrer en fotballklubb.

– Et gang i fremtiden, om det er fem eller ti år frem i tid, når Barry finer ut at han har fått nok og jeg er tilgjengelig for jobben så kommer jeg nok til å takke ja, men for øyeblikket har jeg ingen brennende ambisjon om å ta over – det er definitivt et samarbeid mellom oss. Jeg har ikke råd til å gi opp min egen virksomhet, noe som gjør meg mer ressurssterk og som antageligvis øker potensialet rundt min investering i Burnley, sa Flood for fre år siden.